Krediti za nezaposlene

Krediti za nezaposlene

Krediti za nezaposlene

Krediti za nezaposlene su mogući u nekim bankama, agencijama, kreditnim zadrugama, mikrokreditnim organizacijama, kod pojedinaca i slično, pod nekim drugim uvjetom osiguranja kredita, što može biti davanje nečega u zalog. Založiti je moguće sve: kuće, stanove, poljoprivredna zemljišta, automobile, zlato i antikvitete. Zato mogu imati naziv: hipotekarni krediti za nezaposlene, brzi krediti bez jamaca , krediti bez kreditne sposobnosti , krediti za mlade poduzetnike . Nerijetki su i oglasi koji nude posudbu nezaposlenima ili krediti za nezaposlene, ali neophodno je imati jakog jamca.

Gotovo uvjek postoji riješenja problema klijenata. A tako i za kredite za nezaposlene , a to je da se nađe dobar sudužnik koji će jamčiti za otplatu kredita onoga koji podiže kredit.

Stoga ono što vi morate napraviti ukoliko ste nezaposleni, a imate određene prihode i sigurni ste da možete otplačivati ratu kredita naći dobrog sudužnika i kreniti u lov na kredit.

– Napomene za tražioca krediti za nezaposlene, koje su uglavnom slične za većinu banaka.

• u ovu grupu spadaju klijenti koji redovno ostvaruju prihode po raznim osnovama, a koji nijesu registrovani kao stalno zaposljeni radnici (klijenti koji izdaju u zakup poslovne prostore, klijenti koji imaju svoje tezge na pijacama, klijenti koji obavljaju zanatske radove kao fizičke osobe, profesori koji daju privatne časove…).
• s obzirom da se ne može utvrditi kreditna sposobnost korisnika kredita, odobravanje kredita se bazira na kreditnoj sposobnosti jemaca.

• ako se kredit odobrava uz jednog  jemaca anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti 1/3 prosječne mjesečne neto plate jemaca.
• ako se kredit odobrava uz dva ili više jemaca mjesečni anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti slobodnu 1/3 prosječnih slobodnih mjesečnih primanja jemaca (zajednička kreditna sposobnost).
• Banka može uvijek umjesto jednog kreditno sposobnog  jemaca prihvatiti dva ili više jemaca, s tim da slobodne 1/2 prosječnih slobodnih mjesečnih primanja morju pokriti iznos mjesečnog anuiteta (zajednička kreditna sposobnost).
• Banka može dozvoliti prijevremenu konačnu otplatu kredita uz naplatu naknade prema Odluci o tarifi naknada Banke.

• Zbir godina starosti svakog učesnika u kreditu u trenutku zaključenja ugovora o kreditu i godina otplate kredita može biti najviše 70 godina (npr. ako korisnik kredita ima 69 godine rok otplate kredita može biti najviše 1 godinu).

POTREBNA DOKUMENTACIJA

• zahtjev za kredit – popunjen od strane korisnika kredita,
• dokazi o kreditnoj sposobnosti jemaca s originalnom ovjerom poslodavca,
• rješenje o administrativnoj zabrani jemaca,
• izjave jemaca,
• kopije osobnih karata korisnika kredita krediti za nezaposlene i jemaca